Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10979328 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1985
Citat: FAJFAR, Peter, DUHOVNIK, Janez, FISCHINGER, Matej, KOVAČIČ, Iztok. Račun zgradb v potresnih območjih - V. del, (Konstrukcije v gradbeništvu). Ljubljana: RSS, 1985. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10979328]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10979328 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57