Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11005184 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1985
Citat: FAJFAR, Peter. Račun zgradb v potresnih območjih, (Konstrukcije v gradbeništvu). Ljubljana: RSS, 1985. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 11005184]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 11005184 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56