Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1101665 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Zaščita viaduktov s potresno izolacijo. V: 5. slovenski kongres o cestah in prometu = 5th Slovenian Road and Transportation Congress, Bled, 25. - 27. oktobra 2000. 5. slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, 25.-27. oktobra 2000. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000, str. [1-7], graf. prikazi.
Povzetek: Na zahtevnem gradbišču preko Trojan so na več lokacijah (npr. Ločica in Blagovica) potresne obremenitve tako velike, teren pa tako problematičen, da je s klasičnim projektiranjem mostov na potresno obtežbo težko zagotoviti ustrezne rešitve. Alternativna možnost je zmanjšanje obremenitev konstrukcije pri potresu. Tega dosežemo s pomočjo izolatorjev in absorberjev potresne energije. Prvi spremenijo dinamične lastnosti mostu (podaljšajo nihajno dobo konstrukcije) in s tem lahko zmanjšajo resonančne vplive, drugi pa omogočajo sipanje energije izven konstrukcije. Slednje ima dva pozitivna učinka - zmanjšanje obremenitev in eliminacijo poškodb mostu ob morebitnem potresu. Tehnologija potresne izolacije je inovativna v svetovnem merilu, pri nas pa je praktično popolna novost. Zato je v članku najprej podan kratek pregled temeljnih pojmov in principov v potresnem inženirstvu, ki so bistvenega pomena za projektiranje izoliranih konstrukcij. Potem so opisani splošni principi potresne izpolacije. Na koncu so povzete glavne izkušnje, ki smo jih pridobili pri analizi potresne izpolacije viadukta Ločica, ki ga projektira inizvaja podjetje Gradis, Maribor

The construction site at the Trojane (e.g. Ločica in Blagovica) is very demanding. Seismic load on this location is relatively strong, while the ground properties are problematic. Therefore, it is difficult to achieve and adequate seismic bridge design using classic design procedures. Alternative solution is the reduction of seismic load. This can be achieved using isolators and absorbers of seismic energy. Isolators change the dynamic properties of bridge (period of vibration is increased) and reduce the resonance effects. Absorbers enable energy dissipation outside structural elements of the bridge. Two positive effects are achieved using seismic isolation - the reduction of seismic load and the elimination of structural damage. Seismic isolation is a new technology, especially in Slovenia. Therefore the basic quantities and principles of seismic design, which are important for the design of isolated structures are summarised, first. Then the basic principles of seismic isolation are described. In the last chapter, an example of seismic isolation, applied in the viaduct Ločica, designed by Gradis, Maribor, is described [COBISS.SI-ID 1101665]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1101665 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56