Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1101921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Zaščita viaduktov s potresno izolacijo. V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). 5. slovenski kongres o cestah in prometu, Bled, 25.-27. oktobra 2000. Zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2000, str. 64. [COBISS.SI-ID 1101921]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 1101921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57