Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11083520 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1986
Citat: DUHOVNIK, Janez, VITEK, Andrej. Računalnik v gradbenem inžinirstvu, (Računalnik v gradbenem inženirstvu). Ljubljana: RSS, 1986. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 11083520]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 11083520 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56