Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11103232 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1986
Citat: FAJFAR, Peter, RISMAL, Mitja. Račun konstrukcij pri potresni obtežbi, (Ljudska obramba in družbena samozaščita). Ljubljana: RSS, 1986. 33 str. [COBISS.SI-ID 11103232]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 11103232 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56