Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 111719 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1997
Citat: KASTELIC, Tomaž, LIPIČNIK, Martin, REFLAK, Janez, TOMAŽEVIČ, Miha, VILHAR, Matija, ŽMAVC, Janez. Raziskovalna dejavnost v cestnem gospodarstvu. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). Cestarski dnevi `97, Maribor, 2. - 3. decembra 1997. Zbornik bienalnega strokovnega srečanja. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1997, str. 55-60.
Povzetek: Sprejem novega Zakona o javnih cestah in intenzivnost poteka cestnih programov narekuje odgovornim, da prevetrijo in aktualizirajo dosedanje programe temeljnih raziskav, razvojnih projektov in aplikativnih nalog. Temeljna usmeritev, ki jo avtorji predlagajo Ministrstvu za promet in zveze, Direkciji Republike Slovenije za ceste in Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, je vsesplošna uporabnost in harmonizacija tehnične regulative, prometnih sistemov, postopkov in sistemskih rešitev v enotnem evropskem prostoru. [COBISS.SI-ID 111719]


Tipologija: 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 111719 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56