Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 112141312 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2001
Citat: LAPAJNE, Janez. Ljubljani se obeta potresno razgibano 21. stoletje : seizmologija in potresna varnost. Delo (Ljubl.), 28. feb. 2001, leto 43, št. 48, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 112141312]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 112141312 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56