Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 112168960 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1989
Citat: FAJFAR, Peter, STARC, Vito, ŠELIH, Alenka. Podiplomsko izobraževanje v Združenih državah Amerike. Vestn. - Univ. Edvarda Kardelja Ljubl., 1989, 18, št. 2, str. 61-74, 1989, 18, št. 3, str. 113-117. [COBISS.SI-ID 112168960]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 112168960 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56