Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 112169472 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1988
Citat: FAJFAR, Peter, STARC, Vito, ŠELIH, Alenka. Podiplomsko izobraževanje v ZDA : poročilo z enomesečnega študijskega bivanja v ZDA. V: Posvetovanje Univerza in gospodarstvo, Postojna, 5.-6.december 1988. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1989, str. 33-48. [COBISS.SI-ID 112169472]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 112169472 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56