Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 112219392 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2001
Citat: LAPAJNE, Janez. Posilstvo v imenu "racionalizacije"? : geofizika in seizmologija. Delo (Ljubl.), 28. mar. 2001, leto 43, št. 72, str. 32, ilustr. [COBISS.SI-ID 112219392]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 112219392 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56