Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11230976 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1985
Citat: DUHOVNIK, Janez, LJUBIČ, Vlado, VITEK, Andrej. Računalniško konstruiranje in risanje armaturnih načrtov splošnih armiranobetonskih konstrukcij, (Konstrukcije v gradbeništvu). Ljubljana: RSS, 1985. 28 str. [COBISS.SI-ID 11230976]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 11230976 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56