Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11231232 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vid MAROLT // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1985
Citat: MAROLT, Vid, KOVAČIČ, Iztok, LJUBIČ, Vlado. Programski sistem za račun konstrukcij, (Konstrukcije v gradbeništvu). Ljubljana: RSS, 1985. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 11231232]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 11231232 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56