Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11401472 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1984
Citat: MAROLT, Vid. Programski sistem za račun konstrukcij, (Konstrukcije v gradbeništvu). Ljubljana: RSS, 1984. 30 str. [COBISS.SI-ID 11401472]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 11401472 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56