Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11434240 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1984
Citat: DUHOVNIK, Janez, KOVAČIČ, Iztok. Računalniško konstruiranje in risanje armaturnih načrtov sten, (Konstrukcije v gradbeništvu). Ljubljana: RSS, 1984. 100 str. [COBISS.SI-ID 11434240]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 11434240 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56