Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11469115 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Janez. Največji potres na Slovenskem : sporočilo z dimnika. Gea (Ljublj.), 5, 10, letn. 5, št. 10 (1995), str. 70-73. [COBISS.SI-ID 11469115]


Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 11469115 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56