Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 114791 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1996
Citat: ŠELIH, Jana. Življenjska doba gradbenih objektov. V: ŠELIH, Jana (ur.). Seminar Sodobni materiali in sistemi za kakovostno gradnjo, Ljubljana, 1996. Zbornik referatov. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, Gradbeni center, 1996, str. 7-19.
Povzetek: Načrtovanje zgradb v današnjih časih ne zajema le projektiranja in gradnje, ampak tudi obnašanje zgradbe med celotnim časom uporabe, saj lahko le tako zagotovimo kakovostno uporabo objekta. Članek predstavlja način sodobnega projektiranja na osnovi koncepta življenjske dobe, med katero mora zgradba izkazovati zadovoljivo obnašanje. Prav tako obravnava članek elemente, s pomočjo katerih lahko določimo stroške življenjske dobe zgradbe, in povezavo med zadovoljivostjo obnašanja zgradbe in stroški življenske dobe
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 114791 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56