Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11503126 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // Prevajalec
Leto: 1995
Citat: Slovenski standard. SIST EN 1995-1-1:2007, Evrokod 5, Projektiranje lesenih konstrukcij. Del 1-1, Splošno - splošna pravila in pravila za stavbe. [Ljubljana]: Slovenski inštitut za standardizacijo, 2006/2007. 123 str. [COBISS.SI-ID 11503126]


Tipologija: Prevajalec
COBISS ID 11503126 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57