Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 115047 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 1996
Citat: ŠELIH, Jana, SOUSA, Antonio C. M. Heat transfer and thermal stress calculation in fire-exposed concrete walls. V: WROBEL, L.C. (ur.). 4th International conference on advanced computational methods in heat transfer, 1996, Udine. Advanced computational methods in heat transfer. 4. Southampton: Computational mechanics publications, cop. 1996, str. 265-274.
Povzetek: V članku predstavljamo analizo obnašanja betonske stene, izpostavljene požaru na eni strani. Uporabljeni numerični model temelji na kombiniranem modelu masnih in toplotnih pretokov in termalnih napetosti, ki predstavlja linearne elastične deformacije. Analizer smo izvedli za različne tipe požarov. Rezultati kažejo, da so termalne napetosti višje od napetosti, ki se razvijejo v porah zaradi povišanih temperatur

An analysis which combines heat and mass transport with the calculation of thermal stresses due to non-uniform temperature distribution is presented for a concrete wall exposed to different fire scenarios. The mathematical formulation of simultaneous heat an mass transfer is based on the averaging procedure over a representative elementary volume of the porous medium, and in the thermal stresses calculation, linear elastic strains are assumed. The results indicate that thermal stresses higher than those resulting from vapour trapped within the material may develop in concrete walls exposed to fire elevated temperatures
Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 115047 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56