Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 115431680 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Tomo CEROVŠEK // Urednik
Žiga TURK // Urednik
Leto: 2001
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.), TURK, Žiga (ur.), CEROVŠEK, Tomo (ur.). Gradbena informatika 2001 : (ob 30 letnici inštituta IKPIR) : zbornik seminarja, Ljubljana, december 2001. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2001. III, 231 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6167-44-8. [COBISS.SI-ID 115431680]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 115431680 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56