Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1162081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vladimir GUMILAR // 3.07 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba, recenzija
Leto: 2000
Citat: PANJAN, Jože, GUMILAR, Vladimir. Znak kakovosti v graditeljstvu : poročilo o rezultatih ocenjevanja ZKG - KAC 2000. Ljubljana: FGG, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, 2000. 13 f., pril.
Tipologija: 3.07 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba, recenzija
COBISS ID 1162081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56