Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 117062912 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2002
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BRENK, Erika. Računalniško opismenjevanje odraslih v Sloveniji. Ljubljana: Andragoški center Slovenije: = Slovenian Institute for Adult Education, 2002. 95 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 117062912]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 117062912 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56