Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1171510 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // NERAZPOREJENO
Leto: 1994
Citat: FISCHINGER, Matej. Potres v Los Angelesu v ZDA. Ujma (Ljublj.), št. 8 (1994), str. 111- 118. Ilustr. [COBISS.SI-ID 1171510]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 1171510 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57