Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1172356 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2001
Citat: KILAR, Vojko. Izdelava steklene kupole nad eliptičnim tlorisom = Fabrication of glass dome over eliptic floor plan. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). 23. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 18.-19. oktober 2001. Zbornik. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2001, str. 107-114, ilustr.
Povzetek: Članek opisuje analizo, izdelavo in montažo steklene kupole, ki služi kot streha nad hotelskim bazenom v mestu "Soči" v Rusiji ob Črnem morju. Kupola je bila izdelana v Sloveniji in pripeljana na končno lokacijo s cestnim transportom. Kupola je bila dokončana julija 2000. Izvajalec je bilo podjetje ALUTERM iz Izole, ki je tudi posnelo vse predstavljene diapozitive.

The paper describes analysis, fabrication and assembling of a glass dome that covers the hotel swimming pool at the Black sea in Russia. The dome was designed and fabricated in Slovenia and transported to its final location with road transport. The dome was finished in July 2000. The dome was erected by company ALUTERM from Izola that also made all presented slides. [COBISS.SI-ID 1172356]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1172356 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57