Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1172612 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2001
Citat: SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Arhitekt projektant in zasnova potresno varnih konstrukcij po EC 8. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). 23. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 18.-19. oktober 2001. Zbornik. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2001, str. 147-156, ilustr.
Povzetek: Članek obravnava problematiko sodelovanja med gradbeniki in arhitekti pri gradnji potresnovarnih objektov. V uvodnem delu so razložene potrebe za sodelovanje in nekateri novejši trendi sodelovanja na daljavo. V nadaljevanju so na kratko povzeta in razložena tista določila standarda Eurocode 8, ki bi jih moral arhitekt projektant poznati, razumeti in upoštevati že v fazi zasnove objekta. Prispevek se omejuje na armirano betonske konstrukcije in potresnovarno gradnjo.

Paper discusses the communication problems between structural engineer and architect in the process of design of earthquake resistant buildings. The needs for communication and some new trends for video conference communication are addressed first. In the second part the provisions of the standard Eurocode 8 that has to be considered by the architect in the phase of initial design of the building are presented and briefly explained. The paper limits on the reinforced concrete structures and design of earthquake resistant buildings. [COBISS.SI-ID 1172612]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1172612 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57