Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1174113 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, PERUŠ, Iztok, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ŠOŠTARIČ, Martina, ZUPANČIČ, Polona. Projektni parametri za potresno odporno projektiranje gradbenih objektov po Eurocode 8 : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za geofiziko, 2000. 1 zv. (loč. pag)., pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1174113]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1174113 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56