Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1174369 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez. Seizmološko opazovanje jedrskih objektov : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: FGG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2000. 10, 13 f., 3 pril. [COBISS.SI-ID 1174369]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1174369 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57