Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 118016512 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: FISCHINGER, Matej. Informacijski sistem o posledicah potresov = Earthquake engineering information system. Ujma (Ljublj.), 2000/2001, št. 14/15, str. 285-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 118016512]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 118016512 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56