Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 118789 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Komentor pri doktorskih disertacijah
Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 1988
Citat: LUTAR, Boris. Statična in dinamična analiza stavb z upoštevanjem prostorskih makroelementov : doktorska disertacija, (Disertacije tehniških fakultet, 598). Ljubljana: samozaložba, 1988. 107 str. [COBISS.SI-ID 118789]
Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 118789 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56