Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 11878913 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.03 Univerzitetni učbenik
Leto: 1980
Citat: FAJFAR, Peter. Osnove dinamike. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1980. 194 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11878913]
Tipologija: 2.03 Univerzitetni učbenik
COBISS ID 11878913 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56