Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 119143 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1996
Citat: ŠELIH, Jana. Masni pretoki v betonu med sušenjem = Mass transfer in drying concrete. Kovine zlit. tehnol., 1996, let. 30, št. 3-4, str. 315-319.
Povzetek: Članek poroča o raziskavi spreminjanja vsebnosti vode v nasičenem betonu med sušenjem s poudarkom na začetni fazi, kjer je vsebnost vode visoka, in za katero je v literaturi le malo podatkov. Eksperimentalno in numerično smo preiskali betonske cilindre iz normalnega in lahkega nosilnega betona, ki so bili izpostavljeni sušenju na zgornji površini. V lahkem betonu so prisotni višji začetni nivoji vsebnosti vode, istočasno pa so hitrosti sušenja višje kot v normalnem betonu. Visoke, konstantne vrednosti hitrosti sušenja opazimo v začetni fazi sušenja tako med eksperimentom kot z numerično simulacijo. Predstavljeni numerični model temelji na posplošeni matematični formulaciji masnega in toplotnega prenosa v poroznih materialih, njegovi rezultati za sušenje pa se ujemajo z eksperimentalnimi podatki znotraj pričakovane negotovosti vhodnih podatkov

Moisture content changes during drying of saturated concrete are investigated experimentally and numerically in the present study. The emphasis is placed on the initial stage, where water contents are high. Cylinders made of normal and lightweight concrete were exposed to drying. Higher initial water content levels, and larger drying rates are present in lightweight concrete. Large constant drying rates in concrete are observed both experimentally and numerically in the stage of drying. Numerical model developed is based on a generalized mass and heat transfer formulation for porous media. The numerical results obtained agree with the experimental data within the uncertainty of the input data
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 119143 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56