Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1195652 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2001
Citat: KILAR, Vojko. Vojko Kilar - predstavitev. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, [Št.] 2, str. 46-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 1195652]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1195652 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56