Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 120027136 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter KANTE // NERAZPOREJENO
Leto: 2002
Citat: BON KLANJŠČEK, Mirjam, KANTE, Peter, PARAVAN, Dejan. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko. 4. dopolnjena izd. Nova Gorica: Bomi, 2002. 125 str., ilustr. ISBN 961-90764-2-7. [COBISS.SI-ID 120027136]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 120027136 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56