Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 120059904 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Urednik
Peter FAJFAR // Urednik
Leto: 2002
Citat: FAJFAR, Peter (ur.), FISCHINGER, Matej (ur.). Zbornik seminarja Novosti v potresnem inženirstvu. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo: Slovensko društvo za potresno inženirstvo, 2002. 114 str., graf. prikazi. ISBN 961-6167-52-9. [COBISS.SI-ID 120059904]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 120059904 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56