Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12040982 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.22 Objavljeni intervju
Leto: 2007
Citat: TURK, Žiga, LENARČIČ, Jadran, JEZERNIK, Karel. Premalo denarja za razvojne projekte. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 29. dec. 2007, letn. 80, št. 299, str. 11. [COBISS.SI-ID 12040982]
Tipologija: 1.22 Objavljeni intervju
COBISS ID 12040982 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56