Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1204577 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Matjaž DOLŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2000
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, DOLŠEK, Matjaž. Projektni potresni parametri za viadukt 6-2 Tržiška Bistrica na AC predor Karavanke - Obrežje, odsek Podtabor - Kranj zahod. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2000. 20 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1204577]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 1204577 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56