Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 120927 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: TURK, Radomir, PERUŠ, Iztok, NARDIN, Vladimir, KNAP, Matjaž. Gradnja in uporaba podatkovne baze o mehanskih lastnostih materialov. Rud.-metal. zb., 1997, let. 44, št. 1, str. 21. [COBISS.SI-ID 120927]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 120927 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56