Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12103680 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1974
Citat: LAPAJNE, Janez. RAZISKAVE OBMOCJA TERMALNIH IZVIROV JUGOVZHODNE SLOVENIJE : 2. FAZA. Ljubljana: RSS, 1974. 65 str.
Povzetek: RAZISKAVE TERMALNIH IZVIROV PRI KOSTANJEVICI [COBISS.SI-ID 12103680]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12103680 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56