Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 121191 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.14 Objavljeni poster ali povzetek posterja na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: ŠELIH, Jana. Masni pretoki v betonu med sušenjem. V: 3. Slovenska konferenca o materialih in tehnologijah, 4.-6. oktober 1995, Portorož, združuje 47. Posvetovanje o metalurgiji in kovinskih gradivih, 3. Posvetovanje o materialih [in] 15. Slovensko vakuumsko posvetovanje : program. [S. l.]: [s. n.], 1995, str. 96.
Tipologija: 1.14 Objavljeni poster ali povzetek posterja na znanstveni konferenci
COBISS ID 121191 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56