Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 121893120 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.08 Doktorska disertacija
Leto: 2002
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Vloga komunikacijskih in informacijskih tehnologij pri spodbujanju kakovostnega visokošolskega študija : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Istenič Starčič], 2002. 272 f., [33] f. pril., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 121893120]


Tipologija: 2.08 Doktorska disertacija
COBISS ID 121893120 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56