Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 121953 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1997
Citat: DROBNIČ, Dušica. Nelinearan seizmična analiza štirietažne armiranobetonske okvirne stavbe : magistrska naloga. Ljubljana: [D. Drobnič], 1997. 1 zv. [loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 121953]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 121953 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56