Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 12238553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2000
Citat: PRINČIČ, Janez, SMRKE, Dragica, STANKOVSKI, Vlado, BERGER, Tatjana, VEGNUTI, Miljana. Indikacije za implantacijo bimodularne endoproteze kolka: zaključno poročil raziskovalnega projekta v letu 2000. Ljubljana: Klinični center: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2000. 39 str. [COBISS.SI-ID 12238553]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 12238553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56