Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1224068 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2002
Citat: ŠARGAČ, Mario. Ridge University, Lake Tahoe, ZDA : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Šargač], 2002. ilustr. [COBISS.SI-ID 1224068]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1224068 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57