Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 122455552 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: MIHELIČ, Aleš. Branžni tehnološki centri : nov mehanizem za razvojno povezovanje slovenske industrije. Raziskovalec, jun. 2000, letn. 30, št. 1/2, str. 10-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 122455552]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 122455552 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56