Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1229921 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: FISCHINGER, Matej. EC8 - projektiranje potresno odpornih konstrukcij = EC8 - design provisions for earthquake resistance of structures. Gradb. vestn., julij 2000, let. 49, str. 148-155, ilustr.
Povzetek: Med vsemi novimi evropskimi standardi za konstrukcije (Eurocode ali skrajšano EC) prinaša EC8, ki obravnava projektiranje potresno odpornih konstrukcij, največ novosti. Te niso le v številčnih vrednostih, temveč tudi v osnovni filozofiji in metodologiji pristopa. V članku so prikazane nekatere najpomembnejše razlike v primerjavi z dosedanjim postopkom projektiranja in tudi prve izkušnje pri uporabi v praksi

Eurocode 8 (EC8) for the design of structures in seismic regions introduces the most significant changes among all Structural Eurocodes. These are not only changes in numerical values, but also in the basic philosophy and methodology of design. Some most important novelties in comparison with the previous design procedures as well as first experience with the application inpractice are presented in the paper [COBISS.SI-ID 1229921]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 1229921 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56