Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1230945 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: LAPAJNE, Janez. Some features of the spatially smoothed seismicity approach. V: LAPAJNE, Janez (ur.), VIDRIH, Renato (ur.), ŠKET MOTNIKAR, Barbara (ur.), ZUPANČIČ, Polona (ur.), KRAPEŽ, R... (ur.). Seismicity modeling in seismic hazard mapping : workshop proceedings, Poljče, Slovenia, May 22 - 24, 2000. Ljubljana: Ministry of the Environment and Spatial Planning, Geophysical Survey, 2000, str. 27-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 1230945]


Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1230945 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56