Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1231713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: ŠKET MOTNIKAR, Barbara, LAPAJNE, Janez, ZUPANČIČ, Polona, ZABUKOVEC, Blaž. Application of spatially smoothed seismicity approach for Slovenia. V: LAPAJNE, Janez (ur.), VIDRIH, Renato (ur.), ŠKET MOTNIKAR, Barbara (ur.), ZUPANČIČ, Polona (ur.), KRAPEŽ, R... (ur.). Seismicity modeling in seismic hazard mapping : workshop proceedings, Poljče, Slovenia, May 22 - 24, 2000. Ljubljana: Ministry of the Environment and Spatial Planning, Geophysical Survey, 2000, str. 125-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 1231713]


Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1231713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56