Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1231969 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Probabilistic seismic hazard mapping in Slovenia. V: 12th World conference on earthquake engineering, Auckland, New Zeland : 12WCEE 2000. Auckland: New Zeland Society for Earthquake Engineering, 2000, str. [1-8], ilustr. [COBISS.SI-ID 1231969]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1231969 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57