Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1234273 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1994
Citat: BELEJ, Jože. Eksperimentalna in računska analiza hladilniških panelov : diplomska naloga št. 1332. Ljubljana: [J. Belej], 1994. 128 str., ilustr.
Povzetek: V nalogi smo analizirali hladilniške stiroporne panele. Najprej smo naredili splošen pregled standardov za hladilniške panele in material, ki je v te panele vgrajen. Nato smo prevedli DIN standarde, ki predpisujejo osnovne preiskave panelov. Predstavili smo tehnološki proces izdelave stiropora, hladilniških stiropornih panelov in tehnološki proces montaže hladilnic. Poleg tega smo opisali tudi vrste in načine kontrol, ki jih je potrebno izvajati na stiroporu in hladilniških panelih. Izvedli smo mehanske preiskave stiropora in aluminijaste pločevine kot osnovnega materiala, iz katerih so hladilniški paneli narejeni. Iz teh preiskav smo tudi določili module elastičnost, ki smo jih uporabili v analitičnih izračunih. Preiskave smo delali za stiropor dveh različnih gostot in sicer 15 kg/m3 in 20 kg/m3. [COBISS.SI-ID 1234273]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1234273 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57