Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1236577 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 2000
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Workshop Seismicity modeling in seismic hazard mapping, organized under the auspices of the European Seismological Commission, May 22-24, 2000, Poljče, Slovenia. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 1236577]


Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 1236577 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56